Regulamin

REGULAMIN POKOI GOŚINNYCH MACIEJEWSCY.

 • Pokój wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu wynajmu do godziny 11.00. dnia następnego.
 • Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia gość powinien zgłosić do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Uwzględnimy życzenie przedłużenia pobytu w miarę swoich możliwości.
 • Zatrzymanie pokoju po godzinie 13.00 traktowane jest, jako przedłużenie pobytu i naliczona zostanie opłata za kolejną dobę pobytu.
 • Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, także w czasie wynajmu.
 • Osoby niezameldowane w naszych pokojach mogą przebywać w pokoju tylko za zgodą właścicieli.
 • Obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00–8.00.
 • W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z naszych usług mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych gości.
 • Zachowanie Gości, które zakłóca pobyt osób innych i narusza Regulamin będzie skutkowało wyproszeniem Gościa z obiektu. Opłata za pobyt nie podlega zwrotowi.
 • Wszelkiego rodzaju usterki należy zgłosić w momencie zameldowania się w pokoju. Wszelkie niezgłoszone zniszczenia obciążą materialnie Gościa.
 • Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 • W przypadku naruszenia postanowień regulaminu właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu.
 • Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia.

ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU